ลงทะเบียนเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ

Group Visitor Registration Form (More than 5 persons)

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน แล้วคลิ๊กยอมรับแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับรหัสเข้าชมงาน

Dear valued visitors,

We have closed our visitor pre-registration. Please go to BITEC, Bangkok, Thailand (Walk-in visitor Registration Counter) to fill in the registration form at exhibition entrance during the opening period of the show from
12-15 June 2019, 10.00 - 18.00 Hrs.

On behalf of the organiser and the exhibitors, it's our great pleasure to welcome you to ProPak Asia 2019

Yours sincerely,
ProPak Asia Team


List of Participants Product Highlights Admission Policy