รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Baumer s.r.l.
BV21
Company Name: Baumer s.r.l.
Stand No.: BV21
Hall: 104
Zone: Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country/Region: Italy