รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Beijing Guala Closures Co. Ltd.
CG05
Company Name: Beijing Guala Closures Co. Ltd.
Stand No.: CG05
Hall: 105
Zone: DrinkTechAsia | ProPak Asia
Country: China