รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Bitec Enterprise Co.,Ltd
CA05
Company Name: Bitec Enterprise Co.,Ltd
Stand No.: CA05
Hall: 105
Zone: DrinkTechAsia
Country: Thailand
11th Floor, KPN Tower Building., 719 Rama 9 Road,
Bangkapi, Huagkwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel : +66 2 717 1155
E-mail : [email protected]
Website : www.bitecenterprise.com