รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Cermex India Pvt. Ltd.
BW01
Company Name: Cermex India Pvt. Ltd.
Stand No.: BW01
Hall: 104
Zone: Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | PharmaTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country: India