รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Chin Yen Machinery Co., Ltd.
AW21
Company Name: Chin Yen Machinery Co., Ltd.
Stand No.: AW21
Hall: 100
Zone: DrinkTechAsia | MaterialsAsia | PackagingTechAsia | ProPak Asia
Country: Taiwan
No.262-2, Xinhu Rd.,
Dali Dist 412, Taiwan
Tel : +886 04 2495 1410
Fax : +886 04 2495 3233
E-mail : [email protected]
Website : www.chinyenlabeler.com