รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


CL Tech
AK11|BS20
Company Name: CL Tech
Stand No.: AK11|BS20
Hall: 98|103
Zone: Coding,Marking&LabellingAsia | Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | Lab&TestAsia | MaterialsAsia | PackagingTechAsia | PharmaTechAsia | PrinTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country: Korea, South

3, Jangsim-gil, Gonjiam-eup, Gwangju-si,
Gyeonggi-do, 12719, Korea, South
Tel : +82-31-731-8601
Fax : +82-31-731-8601
E-mail : [email protected]
Website : www.clt.kr