รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


CMC - Creation Machinery Corporation Limited
AU22
Company Name: CMC - Creation Machinery Corporation Limited
Stand No.: AU22
Hall: 99
Zone: Coding,Marking&LabellingAsia | PackagingTechAsia | ProPak Asia
Country: Thailand
719/4 Rama 6 Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel : +66 (0) 89 829 1516
E-mail : [email protected]
Website : www.microlasertech.de