รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Contact Jimco A/S
AZ41
Company Name: Contact Jimco A/S
Stand No.: AZ41
Hall: 100
Zone: Coding,Marking&LabellingAsia | Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | PharmaTechAsia | PrinTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country: Denmark