รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Coperion Pte Ltd
BF11
Company Name: Coperion Pte Ltd
Stand No.: BF11
Hall: 101
Zone: DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | PharmaTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country: Singapore
8 Jurong Town Hall Road #28-01/02/03
The JTC Summit Singapore
Tel : +65 6418 8279
Website : www.coperion.com