รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Afher Eurobelt, S.A.
BB59
Company Name: Afher Eurobelt, S.A.
Stand No.: BB59
Hall: 101
Zone: Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country: Spain