รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Airbag Packing Co., Ltd.
AF49
Company Name: Airbag Packing Co., Ltd.
Stand No.: AF49
Hall: 98
Zone: DrinkTechAsia | MaterialsAsia | PackagingTechAsia | PrinTechAsia | ProPak Asia
Country: Taiwan
1F, No.4, Lane 95, Anxing Rd., Xindian Dist.,
New Taipei City, 23159 Taiwan