รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Allen Plastic Industries Co., Ltd.
AE21
Company Name: Allen Plastic Industries Co., Ltd.
Stand No.: AE21
Hall: 98
Zone: Coding,Marking&LabellingAsia | DrinkTechAsia | MaterialsAsia | PackagingTechAsia | ProPak Asia
Country: Taiwan
No. 5-8, Lane 110, Feng Ren Rd,. Fng Shan Dist,
Kaohsiung 83053, Taiwan
Tel : +886 7 742 5708
Fax : +886 7 742 7754
E-mail : [email protected]
Website : www.allenpack.com