รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Gebo Cermex
BW01
Company Name: Gebo Cermex
Stand No.: BW01
Hall: 104
Zone: Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | PharmaTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country/Region: Australia
5-7 Rue du Commerce, CS 73455
Reichstett Mundolsheim
Cedex 67455 France
Tel : +33 3 8818 3850
Fax : +33 3 8818 3961
E-mail : [email protected]
Website : www.gebocermex.com