รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Innovative Packaging Solutions Pty Ltd
BW01
Company Name: Innovative Packaging Solutions Pty Ltd
Stand No.: BW01
Hall: 104
Zone: Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | PackagingTechAsia | PharmaTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country/Region: Australia