รายนามผู้ร่วมออกบูธปี 2561


Metz Specialty Materials Pty Ltd.
BS19
Company Name: Metz Specialty Materials Pty Ltd.
Stand No.: BS19
Hall: 103
Zone: Coldchain,Logistic&WarehouseAsia | DrinkTechAsia | ProcessingTechAsia | ProPak Asia
Country: Australia
15A Stanton Road Seven Hills
NSW 2147 Australia
Tel : +61 29 6711311
Fax : +61 29 6714292
E-mail : [email protected]
Website : www.metz.net.au