การเตรียมตัวรับมือกับ brexit และสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจไก่ส่งออกและทันเหตุการณ์กับการควบคุมเชื้อซัลโมเนลล่า
Free Seminar
  • 14 June 2019
  • 14.00-16.00 Hrs.
  • Meeting Room 220
Organised by:
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
Thai Broiler Processing Exporters Association