Webinars

Upcoming Webinars:

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมมือกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ "กว่าจะมีวันนี้ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100%" โดยเป็นการสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยดร. ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาร่วมให้ความรู้ พร้อมเปิดรายละเอียดการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กล่องล็อคกลิ่นทุเรียน100% ที่จะมาเสริมสร้างความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ

Topic Date/Time Speaker Co-hosted by Language
The role of packaging in Food Safety & Food Integrity 22 July 2020
 • Johannes Bergmair,
  Packaging and Food Safety/ Integrity
 • Ralph Moyle,
  Track and Trace / Labelling
 • Andrew Manly,
  Active and Intelligent Packaging
 • Professor Pierre Pienaar,
  President of WPO
World Packaging Organization (WPO) English
Food Security 30 July 2020 TBA TBA Thai
Asia Packaging Update July TBA Asian Packaging Federation and Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) English
Sustainable Packaging and Global Recycling Targets 19 August 2020 TBA World Packaging Organization (WPO) English
COVID19 product safety - traceability & trackability August TBA GS1 Thai
Food Processing Excellence & Logistics resiliency August TBA NFI English
Beverage Industry August TBA Thai Beverage Industry Association Thai & English
The role of packaging Food Waste and Food Insecurity 21 October 2020 - Global Supply Chains 23 September 2020 TBA World Packaging Organization (WPO) English
Beverage Regulations update & environmental impact September TBA Thai Beverage Industry Association Thai
The State of Packaging Recycling in Thailand September TBA TIPMSE Thai
How to stay resilient during COVID19. Processing, Packaging, and Drink focused September TBA - English
Printing Industry Update 20 October 2020 TBA - Thai & English
Global Supply Chains 21 October 2020 TBA World Packaging Organisation (WPO) English
The latest in printing technologies (Exclusive) 21-23 October 2020 TBA - English
Health & Functional beverage trends October TBA Thai Beverage Industry Association Thai
Beverage Executive Forum (Exclusive) October TBA Thai Beverage Industry Association English
Packaging Designs with ThaiStar & BrandDNA TBA TBA Thailand Industrial Design Center (Thai-IDC) - Department of Industrial Promotion Thai
ThaiStar Award TBA TBA Thailand Industrial Design Center (Thai-IDC) - Department of Industrial Promotion Thai

Past Webinars:

The ProPak team was very excited that announced the launch of a series of webinars, in collaboration with the World Packaging Organisation (WPO), we will be running over the coming months.WPO President Professor Pierre Pienaar will apply his extensive experience and knowledge to provide insights into these unprecedented and challenging times for the industry.

Future webinars will include a raft of international speakers from across the globe, a who’s who from the international processing and packaging industry, to consider the future trends for the sector.

สัมมนาออนไลน์ ProPak Asia Webinar #4: โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ทิศทางการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ นำโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ที่จะมาเสริมสร้างความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญ

สัมมนาออนไลน์ ProPak Asia Webinar #3 ในหัวข้อ "Packaging for E-Commerce - การออกแบบและการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ e-commerce" โดย คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา – นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่จะให้มุมมองการพัฒนาแบบและวัสดุ ตามหลัก consumer driven เพื่อเจาะตลาด e-commerce และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการถึงการปรับตัวอย่างไร เพื่อรักษาฐานลูกค้าและยอดการขายในสถานการณ์ปัจจุบัน

สัมมนาออนไลน์จากทีมวิทยาการชั้นนำของประเทศ นำโดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก - ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ และ คุณสักขี แสนสุภา อดีตผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้หัวข้อ "Food Packaging Challenges - ความท้าทายของบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศไทย" ที่จะช่วยคุณเข้าใจถึงแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารท่ามกลางโควิด-19 และการปรับตัวให้เข้ากับความปกติใหม่ หรือ "New Normal” อีกทั้งรู้ถึง มาตรฐานและการทดสอบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจและผ่านพ้นวิกฤตในสถานการณ์เช่นนี้

To keep abreast on SARS-C0V-2 the cause of COVID-19, Prof. Dr. Anucha Apisarnthanarak, Chief of Infectious Diseases Division, Faculty of Medicine Thammasat University and the first Asian doctor who has won the prize from the world SHEA Mid-Career Scholarship Award 2018 will reveal the recent drug and treatment for COVID-19 patients including the diagnosis. Moreover, he will share his perspective on the re-pandamic and vaccine development. He will suggest the appropriate way to live with COVID-19 for general people and also medical staff.

Topic of "COVID-19 current and post effects on F&B industry in Indonesia" from Mr. Adhi S. Lukman - Chairman, Indonesian Food & Beverages Industry Association (GAPMMI), He will provide you insights on the Indonesia F&B industrial overview: before – during and after Covid-19 situation; how the food industry is affected by the crisis; how SME and large companies cope with this situation and how business can be a force for good in challenging times.

ProPak Asia webinar - "Thailand Food Situation in COVID-19" from Thailand’s leading expert in food and beverages, Mr. Visit Limlurcha, President of the Thai Food Processors Association and Chairman of the Food Processing Industries Club, Federation of Thai Industries. Mr. Visit’s comprehensive overview will give you insights to equip you and your business to not just survive the crisis but also thrive post-COVID-19.