ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าชมงาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้ประกอบธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติ และเป็นผู้จัดงาน ProPak Asia เล็งเห็นถึงความสำคัญกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการคัดกรองและขั้นตอนการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงาน

แนวทางปฏิบัตินี้ไม่เพียงเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้เข้าชมงานเท่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมงานทุกท่านจะได้รับความปลอดภัยจากการดูแลสุขลักษณะอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการของรัฐบาล รวมถึงข้อบังคับเฉพาะสถานที่หรือบริเวณต่างๆ นอกจากนี้เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนและให้ความสำคัญตามมาตรฐานของ Informa AllSecure

การลงทะเบียนเข้าชมงาน

  • ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงาน กดปุ่มนี้
  • ผู้เข้าชมงานแบบกลุ่มหรือหมู่คณะ:
    กรุณาติดต่อคุณเบญจรัตน์ อีเมลล์ [email protected] หรือโทร +66 (0) 2 036 0520 ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนวันจัดงาน เพื่อรับทราบรายละเอียดการลงทะเบียน และตารางเวลาในการเข้าชมงาน
ขั้นตอนการเข้าร่วมงาน
  • ผู้เข้าชมงานทุกท่านต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้าชมงาน
  • งานแสดงสินค้านี้ สำหรับผู้เข้าชมงานเพื่อการค้าและเจรจาธุรกิจเท่านั้น
  • เด็กและเยาวชน (ต่ำกว่า 16 ปี) และบุคคลทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าชมงาน
  • ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะไม่สามารถเข้าชมงานได้
  • กรุณาสวมหน้ากากหน้าการอนามัยก่อนเข้าพื้นที่และตลอดการเข้าชมงาน
  • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล